Nadere informatie over het Museum   Ontstaan van het museum

Wie was Gijs Jacobs van den Hof ?

Gijs Jacobs van den Hof werd op 24 maart 1889 in Arnhem geboren. Na een opleiding tot meubelmaker aan de ambachtsschool ontwikkelde hij zich als autodidact tot een van Nederlands vooraanstaande beeldhouwers. Al heeft hij bij het grote publiek nooit die bekendheid gekregen als bijvoorbeeld zijn vrienden en tijdgenoten John Raedecker, Mari Andriessen en Hildo Krop. Tussen 1906 en 1921 woonde en werkte hij voornamelijk in Amsterdam, met onderbrekingen waarin hij o.a. in Antwerpen en Parijs verbleef en als reizend gezel door Duitsland trok. In 1918 was hij een der oprichters van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers die hem in 1959 tot erelid benoemde. Van 1921 tot zijn pensionering in 1954 was Jacobs van den Hof docent aan de de Kunstacademie te Arnhem, het Genootschap Kunstoefening. Hier leidde hij vele beeldhouwers op en hij gaf er ook les aanijn stijl is classicistisch. Naast monumentaal werk, o.a. in Arnhem en Dedemsvaart, maakte hij veel kleinplastieken in hout, brons, steen, chamotte en keramiek, vooral naakten en portretten. Ook is van zijn hand een aantal penningen (o.a. de bekende Zuiderzee-penning) in de collectie aanwezig. Gijs Jacobs van den Hof is een typische exponent van de ambachtelijke kunstenaar. Hij beheerste alle technieken tot in de perfectie en zijn werk toont dit duidelijk.

terug naar boven

Nadere informatie over het museum

Museum Jacobs van den Hof is een klein particulier museum met een eigen collectie van cica 80 werken van Jacobs van den Hof. Behalve exposities van de eigen collectie, aangevild met plastieken in langdurige bruikleen - o.a. uit het Kröller-Müller Museum - verzorgt het museum ook andere tentoonstellingen, met name van beeldhouwkunst. In de nabije toekomst zal het museum ook meer nadruk leggen op educatieve functies. Nu al is het mogelijk een uitgebreide bibliotheek te raadplegen. Onlangs is een uitgebreide monografie verschenen over Jacobs van den Hof, voorzien van een oeuvrecatalogus en ruim 200 foto's. Deze is in het museum te koop voor € 13,60 (Vrienden van het Museum € 11,35). Het museum was tien jaar in Overveen bij Haarlem gevestigd. Het orgaiseerde daar diverse tijdelijke exposities zoals: ''Uit kamers en kelders''. Veel nog onbekend werk van Jacobs van den Hof dat zich in huiskamers van particulieren en in depots van andere musea bevindt. "Voor-beelden". Werk van oud-leerlingen zoals Leo Braat, Joop Hekman en enkele anderen. "Pieter Starreveld". "Titus Leeser". "Cephas Stauthamer". Daarnaast verzorgde het museum lezingen en diapresentaties, met name over bronsgieten.
terug naar boven

Ontstaan van het museum

Marijke Stoutjesdijk erfde als enig kind de collectie van haar moeder die direct na WO II trouwde met de toen 59 jaar oude Jacobs van den Hof. De collectie bestond uit ca. 60 werken. Te veel voor de huiskamer. De vraag rees danook, wat doen we ermee? Het werk werd aan diverse musea aangeboden. Deze wilden het graag hebben, maar het zou dan wel goeddeels in de depots verdwijnen. Dat wilde het echtpaar Stoutjesdijk niet. Toen ontstond het idee om dan maar een eigen (beperkt opgezet) museum te beginnen. In Overveen vonden ze een huis met mogelijkheden daarvoor. Op 24 maart 1989, de honderdste geboortedag van Jacobs van den Hof, werd het geopend. Juni 1999 verhuisde het echtpaar Stoutjesdijk naar Amersfoort om daar het museum voort te zetten aan de Zuidsingel in het historisch centrum van de stad. Een van de redenen om te verhuizen was de betere locatie.
terug naar boven